Telefón

email : info-ZVNC-reality69.sk           Mobil : 0948 919 111        

Vyhľadávanie nehnuteľností
-
- m2
Zoznam nehnuteľností
Lokalita

Balík služieb

   Naša realitná kancelária ponúka nasledovné finančné bonusy v prospech      

   našich klientov na náklady realitnej kancelárie : 

 • Obhliadka nehnuteľnosti, zaradenie do ponuky a prezentácia na 20 realitných portáloch.
 • Vypracovanie Kúpnych, Darovacích zmlúv, Zámenných zmlúv.
 • Vypracovanie Návrhu na vklad do katastra nehnuteľností.
 • Úradné Overenie podpisov prevodcov.
 • Úhrada kolkových poplatkov súvisiacich so Zápisom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v štandardnom konaní.
 • Bezplatný Právny servis a Poradenstvo vo vzťahu k predávanej nehnuteľnosti.
 • Úhrada Listov vlastníctva a Snímku z Katastrálnej mapy na právne účely.
 • Odporučenie a Sprostredkovanie najvýhodnejšieho Hypotekárneho úveru pre kupujúceho.
 • Súčinnosť pri odovzdaní Nehnuteľnosti a preregistrácii predmetných služieb vo vzťahu k predávanej – kupovanej nehnuteľnosti.
 • Zabezpečenie Komfortného a výhodného Poistenia nehnuteľnosti, vinkulácie pre potreby Finančnej inštitúcie.
 • Zabezpečenie podkladov pre potreby Znaleckého posudku k predmetnej Nehnuteľnosti a odporučenie a sprostredkovanie Znalca zapísaného na Ministerstve spravodlivosti z oblasti Stavebníctva, odvetvia Pozemné stavby a Odhad hodnoty nehnuteľností.
 • Zabezpečenie Podkladov pre vyhotovenie Geometrického plánu.
 • Zabezpečenie podania Záložného práva do katastra nehnuteľností príslušnej správe katastra, v zastúpení výber LV s Plombou k predmetnej nehnuteľnosti pre potreby Finančnej inštitúcie.
 • U nehnuteľností predávaných v Maďarsku Kompletné poradenstvo, Spísanie a overenie zmlúv u Právnika, zabezpečenie podania pre príslušnú správu Katastra, profesionálne Tlmočenie a zabezpečenie prekladov, Zmeny dodávok Energii, Plynu, dodávok Vody, kanalizácie a Telekomunikačných služieb.
 •